JS 数值转换

数值转换

 1. 转变成数字
  1. 转变成整型 parseInt()
   var str = '123456'; // 123456 number
   var str2 = 'iloveyou123456'; // NAN number
   var str3 = '1234iloveyou'; // 1234 number
   var res = parseInt(str);
   
  2. 转变成浮点型 parseFloat()
   var str4 = '3.1415926'; // 3.1415926 number
   var str5 = '2.33abcde'; // 2.33 number
   var str6 = 'ijklmn6.66'; // NAN number
   var res = parseFloat(str6);
   
  3. 转变成数字类型 Number()
   var a = true; // 1 number
   var b = false; // 0 number
   var c = null; // 0 number
   var d = '12345'; // 12345 number
   var e = '123asdfg'; // NAN number
   var f = 'asfc123'; // NAN number
   var h = new Array(); // 0 number
   var g = new Object(); // NAN number
   var j = function(){ // NAN number
    alert('222');
   }
   var i = ''; // 0 numebr
   var k = undefined; // NAN number
   var res = Number(k);
   alert(res);
   alert(typeof(res));
   
 2. 转变成字符串
   var a = true; // 'true'
   var b = false; // 'false'
   var c = new Object(); // [object object]
   var d = new Array(); // ''
   var e = null; // 'null'
   var f = functon(){ // 代码体
     alert('222'); 
   }
   var g = undefined; // 'undefined'
   var h = 521; // '521'
   var i = 3.14; // '3.14'
   var j = 0x10; // '16'
   var i = 020; // '16'
   var res = String(i);
  
 3. NAN
  1. NAN跟任何一个数字运算,结果都NAN
  2. 跟任何一个值比较,除了不等于,其他都是false 包括本身NAN
   检查NAN值
   var t = 1234;
   var res = isNAN(t);
   alert(res); // false
   
 4. 转变成布尔类型(false,’’,null,undefined,0,0.0)
  var a = false; // false
  var b = ''; // false
  var c = '0'; // true
  var d = undefined; // true
  var e = null; // false
  var f = 0; // false
  var g = 0.0; // false
  var g1 = NAN; //false
  var res = Boolean(a);
  console.log(res); // console(控制台) .(访问符) log(记录)
  
 5. 自动类型转换
  计算
  var res = 123+123+'123'; // 246'123' 第三个+为字符串连接
  var res = 123+'123'+123; // 123123123
  var res = 999 - '123'; // 876
  var res = 987 - '123abc'; // NAN
  
  // 判断if
  var test = '100';
  var test = ''; // x
  var test = 10>20; // x
  if(test){
   alert(123);
  }