Golang 数组操作

golang数组创建,元素遍历,切片,复制

数组创建

mySlice1 := make([]int, 5, 5)
mySlice1 = append(mySlice1, 1, 5, 3, 3, 2, 1, 10, 1, 3, 5)

元素遍历

for i,j := range mySlice1 {
    fmt.Println(i,j)
}
for i := 0; i < len(mySlice1) ; i++{
    fmt.Println(i, mySlice1[i])    
}

mySlice1[10] = 3
mySlice3 := []int{"t", "3", "3", "4", "5"}
mySlice2 := make([]int, 5)
mySlice2[2] = 3    
fmt.Println(mySlice2)

基于数组切片,赋值给信的数组

oldSlice := []int{1, 2, 3, 4, 5}
newSlice := oldSlice[:1]
fmt.Println(newSlice)

数组复制

slice1 := []int{1, 2, 3, 4, 5}
slice2 := []int{5, 4, 3}
copy(slice2, slice1) // 只会复制slice1的前3个元素到slice2中
copy(slice1, slice2) // 只会复制slice2的3个元素到slice1的前3个位置true
// fmt.Println(slice1)
fmt.Println(slice2)